Eğitim Koçu

Ergenlik dönemi fiziksel ve hormonal olarak çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecidir. Bu dönem hızlı bedensel, ruhsal, sosyal değişikliklerin, dalgalanmaların yoğun görüldüğü, hem ergen için hem de ergenin ailesi için zor dönemdir. Aile ergeni anlamakta güçlük çekerken, ergen anlaşılma duygusunu tam olarak yaşayamadığını düşünür.

Bu dönemde ergenlerin depresif duygu durumunda artış görülebilir. Özgüven problemi, bireyselleşmeye çalışma, karşı cinsle yaşanan problemler, okul ve aile içi problemler buna sebebiyet verebilir. Bunlar dışında ergen zaman zaman öfke patlamaları yaşayabilir.

Ergenlik sürecinde yapılan psikoterapi süreçlerinde aile ve ergen ile birlikte çalışmak çok önemlidir. Çünkü ergenlik evresinde ebeveynlerin çocuklara yaklaşım biçimleri ergenin davranışlarını doğrudan etkiler. Ergeni tanımak ve onun bu sürecini uygun biçimde yönetebilmek ve yönlendirebilmek amacıyla aile görüşmeleri yapılır. Ergenle yapılan bireysel çalışmalar ise ailenin veya ergenin getirdiği sorunlar ele alınarak uygun tedavi yöntemleri ile desteklenir.

Öğrencinin akademik yaşamda ve çalışma hayatında başarı elde etme becerilerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülür. Kişinin, kendine hedef koymasını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmesine yönelik yol haritası ve eylem planı yapmasına destek sağlanır.

Öğrencinin kendi bilişsel özellikleri dikkate alınarak hazırlanan programlarla takibi sağlanır.

Eğitim Koçu Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Bireyin kendi potansiyelini keşfetme, hedeflerini belirleme ve özgüven kazanmasına yardımcı olan eğitim koçunun genel sorumlulukları şunlardır;

 • Kişinin kendini tanıması ve hedeflerini belirlemesi için motivasyon sağlamak,
 • Belirlenen hedefe ulaşmada stratejiler belirlemek,
 • Plan ve program geliştirerek, plandaki sapmaları ve devamlılığı denetlemek,
 • Kişinin aile ve çevresi ile iletişimindeki aksaklıkları gidermesi için yol göstermek,
 • Bireyin ilgi ve yeteneklerini tespit ederek mesleki yönlendirme yapmak,
 • Okul ve sınavlardaki başarıların takibini sağlamak ve arttırılmasına yönelik çözümler üretmek,
 • Kaygı ve stres yönetimi yapmak ve bunlara neden olan durumları ortadan kaldırmaya çalışmak,
 • Kişinin öz disiplin ve özgüven kazanmasına yardımcı olmak,
 • Yaratıcılık ve farkındalık geliştirme ortamları yaratmak,
 • Eğitim teknolojilerinin etkin kullanımına dönük bilgilendirme yapmak,
 • Bireyin sosyal gelişimine katkıda bulunmak.

Daha iyi hissetmeyi hak ediyorsunuz.

Alanında uzman Neslihan Atmaca ile görüşmek ister misiniz ?

xlogo

Tecrübeli teknik kadromuz ile güvenilir ve verimli ekip olma anlayışıyla; danışan memnuniyeti ve kalite ile birlikte zamanındalık ilkerinden ödün vermeden hizmet sunmaktayız.

Copyright (c) Web Sitesi - Tüm Hakları Saklıdır.